Om oss

Föreningen

Vi som äger och driver Ulricehamns Kallbadhus är Ulricehamns Kallbadhusförening. Vi bildades 2005 med en gemensam önskan om att bygga ett nytt kallbadhus i Ulricehamn, vilket stod klart 2008. Vi är en ideell förening med ungefär 500 medlemmar, helt utan offentliga bidrag. Det som gör det möjligt för oss att hålla verksamheten igång är framför allt de många frivilliga som på olika sätt hjälper till med städning och underhåll av olika slag.

Vi har även gott stöd från företag, föreningar och privata donatorer, vilket vi är oerhört tacksamma för. Verksamheten är dessutom beroende av att våra badgäster gör rätt för sig och betalar den låga badavgiften för att få använda kallbadhuset. I gengäld har de badande tillgång till ett rent och fint kallbadhus som är öppet 06.00 till 22.00, alla dagar på året.

Foto: Ulricehamns Kallbadhus ©

Vy från bryggan i kvällsbelysning

Medlemskap

Stötta Ulricehamns Kallbadhusförening genom att bli medlem i föreningen. Det kostar 200 kronor per person och år. Medlemsavgiften betalar du in på bankgiro 5413-8409 eller genom att swisha till 123 222 2438. Märk inbetalningen med ditt medlemsnummer eller med ditt namn och adress, om du inte varit medlem tidigare.

I medlemskapet ingår vissa medlemsförmåner som exempelvis rabatterade priser hos en del företag i Ulricehamn och möjlighet att delta i tema-kvällar, som endast är till för våra medlemmar. Badkort ingår inte i medlemsavgiften, kortpriserna hittar du här, under ”Priser”.

Du kan också köpa ett årskort, vilket kostar 1200 kronor, för att kunna utnyttja kallbadhuset under ett helt år. Då ingår medlemsavgiften i priset.

Styrelsen

Styrelsen in Ulricehamns Kallbadhusförening ser ut enligt:

Jan Fritzson Ordförande 072-541 65 74
Fredrik Fridmar Kassör 070-379 29 79
Bernt Carlsson Ledamot 070-661 79 59
Pär Fritzson Ledamot 070-531 54 45
Anita Dalengren Sekreterare 072-319 58 59
Ulf Rabe Ledamot 072-259 48 26
Ingela Jönsson Ledamot 070-300 90 12
Sven Jönsson Ledamot 070-512 87 46

 

Nytt från styrelsen

Styrelsen har haft möte i februari. Bland punkterna på dagordningen:

  • Föreningen håller årsmöte 3 mars kl 18.30 på Restaurang Kallbadhuset. Förtäring räksmörgås och dryck 100 kr. Anmälan till info@ulricehamnskallbad.se.
  • Inför årsmötet har en motion lämnats in om ordningsregler för kallbadet. Styrelsen har gjort några enkla regler – mer av trivselkaraktär – som kommer att sättas upp på dam- och herrsidan. Reglerna har sin utgångspunkt i att vi alla tar hänsyn till varandra och tillämpar vanligt sunt förnuft.
  • Ekonomirapporten visar att föreningen nu har 97 stödmedlemmar och 224 årskortsbadare. Antalet sålda engångsbadkort ökar.
  • En successiv övergång till att alla kort ska kunna hanteras av en och samma kortläsare planeras (den nya gula). Utbyte av årskorten planeras i samband med detta. Information kommer att ges om detta på Facebook och Instagram m m i god tid innan utbytet sker. Utbyte av årskort planeras ske dels vid årsmötet bland de årsbadare som kommer dit och dels genom utskick senare till övriga.
  • Föreningen har fått bidrag med 200 tkr från Ulricastiftelsen för att kunna installera solceller på kallbadhuset. Avsikten är att på så sätt kunna  minska elförbrukningen – kostnaden för el är en tung post i föreningens budget.
  • Spontana kortkontroller kommer att även fortsättningsvis göras vid entrén av föreningens medlemmar.
Anita DalengrenOm oss