Om oss

Föreningen

Vi som äger och driver Ulricehamns Kallbadhus är Ulricehamns Kallbadhusförening. Vi bildades 2005 med en gemensam önskan om att bygga ett nytt kallbadhus i Ulricehamn, vilket stod klart 2008. Vi är en ideell förening med ungefär 500 medlemmar, helt utan offentliga bidrag. Det som gör det möjligt för oss att hålla verksamheten igång är framför allt de många frivilliga som på olika sätt hjälper till med städning och underhåll av olika slag.

Vi har även gott stöd från företag, föreningar och privata donatorer, vilket vi är oerhört tacksamma för. Verksamheten är dessutom beroende av att våra badgäster gör rätt för sig och betalar den låga badavgiften för att få använda kallbadhuset. I gengäld har de badande tillgång till ett rent och fint kallbadhus som är öppet 06.00 till 22.00, alla dagar på året.

Foto: Ulricehamns Kallbadhus ©

Vy från bryggan i kvällsbelysning

Medlemskap

Stötta Ulricehamns Kallbadhusförening genom att bli medlem i föreningen. Det kostar 200 kronor per person och år. Medlemsavgiften betalar du in på bankgiro 5413-8409 eller genom att swisha till 123 222 2438. Märk inbetalningen med ditt medlemsnummer eller med ditt namn och adress, om du inte varit medlem tidigare.

I medlemskapet ingår vissa medlemsförmåner som exempelvis rabatterade priser hos en del företag i Ulricehamn och möjlighet att delta i tema-kvällar, som endast är till för våra medlemmar. Badkort ingår inte i medlemsavgiften, kortpriserna hittar du här, under ”Priser”.

Du kan också köpa ett årskort, vilket kostar 1200 kronor, för att kunna utnyttja kallbadhuset under ett helt år. Då ingår medlemsavgiften i priset.

Styrelsen

Styrelsen i Ulricehamns Kallbadhusförening ser ut enligt:

Jan Fritzson Ordförande 072-541 65 74
Fredrik Fridmar Kassör 070-379 29 79
Ingela Jönsson Sekreterare 070-300 90 12
Pär Fritzson Ledamot 070-531 54 45
Sven Jönsson Ledamot 070-512 87 46
Ulf Rabe Ledamot 072-259 48 26
Åsa Lindberg Svensson Ledamot 070-395 72 33

Nytt från styrelsen

Kortfattade anteckningar från styrelsemötet 20/4.

Ekonomi/budget

 • I dagsläget har vi 100 stödmedlemmar och 229 årskortsinnehavare.
 • Badkortsförsäljningen, som varit så bra i januari och februari, vände nedåt i mars (-18% jämfört med mars 2019) och ser ut fortsätta åt samma håll även för april. Tappet kompenseras dock genom att avgiften för dagbad höjdes i mitten av mars. Vältimat kan man säga, såhär med facit i hand.

Fastighet

 • Genomgång av golven i restaurangen är utförd. Åtgärd planeras äga rum i juni.
 • Läckan från soldäck (som drabbat restaurangen) är lokaliserad och åtgärd via hantverkare är i planeringsstadiet.
 • Bygglovsansökan för installation av solpaneler är inlämnad. Styrelsen fortsätter dessutom jakten efter ytterligare hjälp med fininsiering i form av bidrag.
 • Uppfräschning av anläggningen pågår. Tvätt att trall, målning etc.

Arbetsgrupp

 • Arbete med skylt till entrén pågår. Ska ge ett trevligt bemötande och vara tydlig.
 • Avtal/kontrakt map eventuellt ny hyresgäst diskuterades.
 • Styrelsen ska ansöka om statligt stöd gällande reduceringa av hyran pga coronaviruset.

Övrigt

 • Betalkontroller i from av stickprov ska fortsätta. Tyvärr behövs det.
 • Planering inför vårt deltagande i Folkhälsoveckan sept/okt pågår.
 • Cykelveckan, arrangerad av Turistbyrån, diskuterades.
 • Vi har fått inbjudan av delta i Samarbetsgrupp map kallbadhus i Sverige.

Fredrik FridmarOm oss