Om oss

Föreningen

Vy från bryggan i kvällsbelysning

Vi som äger och driver Ulricehamns Kallbadhus är Ulricehamns Kallbadhusförening. Vi bildades 2005 med en gemensam önskan om att bygga ett nytt kallbadhus i Ulricehamn, vilket stod klart 2008. Vi är en ideell förening med ungefär 500 medlemmar, helt utan offentliga bidrag. Det som gör det möjligt för oss att hålla verksamheten igång är framför allt de många frivilliga som på olika sätt hjälper till med städning och underhåll av olika slag.

Vi har även gott stöd från företag, föreningar och privata donatorer, vilket vi är oerhört tacksamma för. Verksamheten är dessutom beroende av att våra badgäster gör rätt för sig och betalar den låga badavgiften för att få använda kallbadhuset. I gengäld har de badande tillgång till ett rent och fint kallbadhus som är öppet 06.00 till 22.00, alla dagar på året.

Foto: Ulricehamns Kallbadhus ©

Medlemskap

Stötta Ulricehamns Kallbadhusförening genom att bli medlem i föreningen. Det kostar 200 kronor per person och år. Medlemsavgiften betalar du in på bankgiro 5413-8409 eller genom att swisha till 123 222 2438. Märk inbetalningen med ditt namn och adress.

Styrelsen

Styrelsen i Ulricehamns Kallbadhusförening ser ut enligt:

  • Jan Fritzson, ordförande
  • Pär Fritzson, vice ordförande
  • Fredrik Fridmar, kassör
  • Anita Dalengren, sekreterare
  • Ulf Rabe, ledamot
  • Anna Hasth, ledamot
  • Stig Pettersson, ledamot

För att komma i kontakt med någon av oss, vänligen använd info@ulricehamnskallbad.se eller kontakta oss via PM/IM på sociala medier.

Persondataskydd, GDPR

För medlemmar i Ulricehamns Kallbadhusförening lagrar föreningen personliga uppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Uppgifterna används enbart i syfte att på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt kunna komma i kontakt med medlemmarna med information i direkt anknytning till kallbadhuset och dess förening (medlemsaktiviteter, nyheter och kommande inbetalningskort).

Personuppgifterna delas inte med tredje part och kommer att raderas senast en månad efter det att medlemskapet i föreningen upphör.

Varje medlem har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, få ett utdrag på alla lagrade personuppgifter om sig. Begäran måste skickas skriftligen till föreningen.

Ansvarig för hantering av personuppgifterna är:
Ulricehamns Kallbadhusförening, org. nr. 802428-0052, c/o Fredrik Fridmar, Ekhultsgatan 7, 523 31 Ulricehamn. E-post: info@ulricehamnskallbad.se. Telefon 070-379 29 79.