Processbeskrivning: Pandemitider

Processbeskrivning: Pandemitider

Syfte
Syftet med detta dokument är att beskriva hur vi, som förening, arbetat och arbetar med trängselförebyggande åtgärder relaterat till pandemin, för att minimera smittspridning i kallbadhuset, för att följa regler, restriktioner och sedermera också lagar.

Åtgärder
Fram till början av januari 2021 nöjde vi oss med att kommunicera rekommendationer om att man fick vara max 8 personer samtidigt i respektive badavdelning. Kommunikationen gjordes via hemsida, på sociala medier och med anslag på entrédörr och i omklädningsrum.

I början av januari, när pandemilagen trädde i kraft, gick vi steget längre. Efter uppmätning av badets golvyta kom vi fram till att vi kunde erbjuda 6 personer samtidigt i respektive avdelning.

  • En närvarotavla med magneter har satts upp på utsidan av entrédörren. Med hjälp av instruktioner får varje besökare i uppdrag att flytta magneter från ledig till upptagen vid ankomst, och omvänt vid avslutat bad. Om inga lediga platser finns önskas man välkommen åter en annan tid.
  • Under de mest populära badtiderna har vi försökt uppmana våra badare till att begränsa sin badtid till 60 minuter för att så många som möjligt ska kunna ges möjlighet att bada.
  • Med hjälp av vårt kortläsarsystem har vi kunnat göra utdrag för att visa besöksstatistik för veckans alla dagar och dygnets alla timmar. Statistiken sammanställs och publicerads med veckofärska siffor på hemsida och i anslutning till badet. På så sätt kan våra gäster välja badtider som normalt har få besökare.
  • Under de mest belastade tiderna, typiskt fredag och lördag eftermiddag/kväll, har vi personal på plats för att utföra kontroller så att det inte blir för många i badet, samt för att informera om varför kontrollen görs.

Från och med mitten av juni ansåg styrelsen att det inte längre fanns behov av kontroll av inpasseringar. Våra badare var vi det här laget väl invanda vid begränsningarna + att badfrekvensen gått ner, precis som det brukar när sommaren är i gång.

15/7 kunde vi äntligen ta bort vår magnettavla och ersätta den med ”endast” uppmaning till fortsatt försiktighet, hänsyn och allt det där. Rekommenderat antal är 10 personer/avdelning.

29/9 slopades alla restriktioner, så även hos oss. Vi ersatte uppsatta uppmaningar med nya där vi uppmuntrar till fortsatt försiktighet, eget ansvar, hänsyn, handhygien och att stanna hemma vid förkylningssymptom.

23/12 infördes nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten som innebar att vi var tillbaks i samma läge som i januari 2021. Magnettavla för att hålla koll på antal badare + att badstatistik sammanställs och göra tillgänglig för badare via hemsida och anslagstavla i badet.

Ansvariga
Ansvarig för att uppdatera besöksstatistik: Fredrik Fridmar
Ansvarig för inpasseringskontroller: Styrelsen och övriga frivilliga medlemmar. Bemanning tillsätts via bokningslista i anslutning till badet.
Ansvarig för bokningslistan för inpasseringskontroller: Fredrik Fridmar