Bernt CarlssonOkategoriserade

Nyheter från styrelsen

Kallbadhusföreningen har haft styrelsemöte och därvid fattat beslut om vissa förbättringar. Det första blir en ombyggnad på bryggan, den del som går vid restaurangens östra och norra sida. Bryggan breddas och ett träplank sätt upp för att det skall bli snyggare. Föreningen har fått bygglov för detta.

Vidare beslöts att väggpanel och lavar skall bytas i herravdelningen. Detta blir den fjärde generationen lavar på denna välbesökta och därmed slitna avdelning.

Detta kommer givetvis att kosta en hel del, därför känns det bra att föreningens ekonomiska läge är tillfredsställande, till och med så att vi kunnat göra extra amorteringar på vårt banklån. Det exakta läget vad gäller ekonomi, medlemsantal, sålda badkort och annat kommer att redovisas på årsmötet den 7 mars.

Den 31 mars, den dag som Cityföreningen anordnar sin tjejkväll, arrangerar vi en så kallad extrembastu för herrarna, som då får tillgång till båda avdelningarna. Med tanke på begränsad plats och förväntat stort intresse blir det två ”sittningen”, 17-19 resp. 19-21. I gengäld kommer vi att arrangera något speciellt för damerna längre fram i vår. Vad är ännu inte fastställt.

I övrigt kan nämnas att vi skall undersöka förnyad och förbättrad belysning, des utefter bryggan, dels på olika ställen inne i huset. Golvmattornas status skall undersökas och dokumenteras. Vidare skall vi försöka finna en lämplig och möjlig ersättning för det nuvarande dagkortssystemet.

Fortsättningsvis kommer vi att på den här sidan fortlöpande informera om det som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Bernt Carlsson